Kategorie produktów

Newsletter

DOSTAWA OPINIE KONTAKT HURTOWNIA REKLAMACJE

Gwarancja i serwis

Od 01.09.2018 zmieniliśmy adres siedziby naszej firmy !!!
Pamiętaj o wysyłce reklamacji na poprawny adres.


Konsument – jest osobą fizyczną, która działa w celu niezwiązanym z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodem. Art. 22 Kodeksu Cywilnego (KC).

Przedsiębiorca – jest osobą fizyczną, osobą prawna i jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Gwarancja i serwis

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się bezpośrednio z autoryzowanym punktem serwisowym producenta wskazanym na jego stronie internetowej (punkty dostępne w całym kraju). Jest to najszybszy sposób reklamacji towaru, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru. Wszystkie naprawy realizowane są wyłącznie przez producentów lub dystrybutorów zgodnie z treścią gwarancji.

 

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub FA-VAT) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

 
Składanie reklamacji

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z działem reklamacji (reklamacje@emobilen.pl) w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie.


JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

 

Solidnie zapakuj towar dołączając do niego pismo reklamacyjne, w którym opiszesz powody reklamacji, formę rekompensaty, a także adres zwrotny lub numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).

Odeślij towar na adres:
Dział Reklamacji
MOBILEN
ul. Borowinowa 2/10
30-698 Kraków

Sklep nie odbiera przesyłek reklamacyjnych w formie przesyłek pobraniowych.

Sklep rozpatruje poprawnie złożone reklamacje niezwłocznie po ich otrzymaniu. W przypadku uznania przez sprzedawcę kupujący otrzyma informację dotyczącą sposobu i trybu jej realizacji

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt. W wypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta będzie przechowywany przez sprzedawcę nie dłużej niż 30 dni.

818525797279537e6c21778afe0d0712